At komme videre i det rigtige job er svært

Kom videre i det rigtige job – og ikke kun det næste

Er man blevet afskediget, vil man forståeligt nok gerne videre i job – og gerne så hurtigt som muligt. Men er det mange år siden, man sidst har været ledig, og er opsigelsen kommet pludseligt, skal man passe på, at hastværket ikke fører til en forkert ansættelse.

Skal man videre i det rigtige job – og ikke kun det næste – er det nødvendigt at skaffe sig personlig og faglig afklaring på fx jobønsker og kompetencer, før man søger videre. Det forbedrer chancerne for, at ens næste ansættelse matcher ens ønsker og profil på en måde, så jobskiftet bliver et skridt frem i ens karriere.

Søg afklaring på selve afskedigelsen

Først og fremmest kræver en jobsøgning, der skal lede videre i det rigtige job med nye muligheder, at du kommer overens med, at du er blevet afskediget. Som opsagt går du som oftest en svær tid i møde, hvor negative reaktioner og nag helt naturligt vil fylde en del. Er afskedigelsen ydermere foregået uprofessionelt eller har forløbet op til været præget af konflikter, risikerer du i endnu højere grad at hænge fast i opsigelsen og dens baggrund.

Læs også: Håndter dine opsigelser aktivt og undgå konflikter

At blive afklaret omkring selve afskedigelsen vil grundlæggende hjælpe dig til at kigge fremad og holde fokus på dine ønsker og muligheder fremadrettet.

Kender du virkeligt dine kompetencer, værdier og motivation?

En anden vigtig hjørnesten vil være at få afklaret dine personlige og faglige kompetencer, så du kan stille skarpt på, hvor du for alvor kan bidrage på arbejdsmarkedet. Samtidig bør du gøre dig tanker om dine overordnede karrieremål samt dine værdier og ønsker. På den måde vil du også finde frem til det job, hvor du kan bidrage mest helhjertet. Når du for alvor matcher et job, vil det nemlig bl.a. være fordi, at jobfunktionen og arbejdsstilen er i overensstemmelse med din adfærd og motivation.

Få derfor opdateret og reevalueret dine faglige kompetencer og personlige profil, så du får overblik over, hvordan du passer ind og i hvilke specifikke typer virksomheder.

Udvid dit kendskab til jobmarkedet

En målrettet jobsøgning kræver, at du har overblik over jobmarkedet – og over kanalerne i jobsøgningen. Er det et stykke tid siden, at du har været ledig, har du sandsynligvis brug for igen at sætte dig ind i de muligheder og faldgruber, som jobsøgning rummer. Kender du fx det skjulte jobmarked? Ved du, hvordan det giver mest mening for dig at tilgå dit netværk? Hvor gammelt er dit materiale, fx dit CV?

Det kan være forvirrende at skulle genfinde fodfæstet på et arbejdsmarked, der er under evig forandring. Det kan stille store krav til din jobsøgningsstrategi. Men det er nødvendigt, hvis du vil stå godt – også i mødet med morgendagens udfordringer.

Læs også: “Outplacement hjalp mig med at sadle om til et bedre job”

Få tag i selvfølelsen og føl dig sikker på din profil

Har du først fået afklaring på afskedigelsen, indsigt i dine kompetencer og profil samt overblik over jobmarkedet, er du meget langt på vejen til en god næste ansættelse. Skal du videre i det rigtige job, skal du dog også have selvsikkerheden til at stå ved dig selv og dine mål.

Det kan godt være lettere sagt end gjort. Ofte vil netop selvfølelsen og din egen oplevelse af din værdi som arbejdskraft lide et gevaldig knæk under afskedigelsen. Og det kan være svært at bekræfte sig selv i, at man skal stå fast på sin jobstrategi og have is nok i maven til, at man ikke siger ja til det første job, der dukker op.

Læs også: Tag ansvar for din opsagte medarbejder

Få hjælp til at lægge og holde kursen, så du kan komme godt videre

At komme videre i det rigtige job efter en afskedigelse er ofte svært. Derfor er den rådgivning og støtte, som et outplacementforløb indeholder, ofte uvurderlig for den opsagte.

En erfaren konsulent, der følger dig gennem et tæt, personligt forløb efter din opsigelse, kan give dig afgørende hjælp på alle stadier af processen. Hvad enten du har brug for hjælp til at se fremad, personlig og faglig afklaring, værktøjer til målrettet jobsøgning eller bekræftelse i din karrierestrategi, vil hjælp fra en professionel og støttende konsulent gøre processen nemmere og hurtigere. Så er du på rette kurs mod det næste – og rigtige – job.

Du kan læse mere om vores tilgang til outplacement her.

Outplacement hjalp opsagt med at sadle om

“Outplacement hjalp mig med at sadle om til et bedre job”

Da Aksel Nissen, i dag projektleder og inspektør i et større dansk boligselskab, i efteråret 2016 blev opsagt, havde bestyrelsen besluttet at tilbyde ham outplacement. Læs Aksels fortælling her og hør, hvordan outplacement hjalp ham videre, samt hvad hans bedste råd til andre er.

Da Aksel Nissen pludselig stod i den situation, at han blev opsagt med et tilbud om outplacement, var hans første reaktion præget af skepsis. Opsigelsen var en pludselig og voldsom oplevelse, og idéen om, at en fremmed konsulent nu skulle gøre sig klog på ham og hans arbejdsliv, virkede både latterlig og ubehagelig: “Jeg havde ikke noget kendskab til outplacement, før jeg selv gennemgik et forløb. Der var ikke nogen i min omgangskreds, der havde været igennem det. Men det virkede umiddelbart som et stort no-go.”

Det handler om, hvad du egentlig kan og vil

Kombinationen af Aksels skepsis og de negative følelser, der opstod i kølvandet på den overraskende opsigelse, gjorde ham derfor tilbageholdende, da han første gang mødte sin outplacementkonsulent. Men seniorkonsulent Torben Lunn har til fulde overbevist Aksel om værdien af et tæt og personligt outplacementforløb.

Læs også: Tag ansvar for din opsagte medarbejder med outplacement

“Outplacement har virkeligt ændret og styrket min profil på arbejdsmarkedet. Også på en lidt anden måde, end man måske kunne forvente. For det handler ikke bare om dit arbejdsliv og jagten på dit næste job. Det handler om dig som menneske og om, hvad du egentlig kan og vil – og hvordan du kan formidle det hele på en taktisk måde. Det kan man godt miste følingen med selv – særligt hvis man som jeg har siddet i et job, der faktisk ikke fungerede for mig. Men det er nødvendig viden, hvis man skal finde et nyt job, hvor man for alvor kan skabe en værdi for en virksomhed.”

Som et lyn fra en klar himmel

For Aksel kom beslutningen om opsigelsen som et lyn fra en klar himmel. Men set i bakspejlet havde trykket alligevel bygget sig op omkring ham gennem lang tid.

“Et var, at jeg havde været igennem et toårigt stressforløb. Noget andet, at mit gamle job ikke matchede hverken min arbejdsform eller mine værdier. Jeg præsterede i en meget hardcore verden, hvor alt blev målt på kroner og øre. Kort sagt blev jeg målt på alle de forkerte ting, og den værdi, jeg skabte gennem mine kompetencer i konflikthåndtering og samarbejdsrelationer, kunne til gengæld ikke ses nogle steder. Jeg var heller ikke bevidst om, at jeg besad de evner, for de indgik bare som en naturlig del af min hverdag i jobbet.”

Læs også Toms personlige beretning om sit stressforløb.

Outplacement hjalp i en hård situation

“Det var selvfølgelig en dårlig situation – også for mig personligt. Men hverdagens stress, pres og deadlines hindrede mig i helt at kunne stille skarpt på problemet. Det fik jeg først rigtigt øjnene op for gennem outplacementforløbet, og det er jo på mange måder det, der gør, at jeg sidder i et bedre job i dag. Nu forventer jeg at kunne skabe resultater på et andet plan end tidligere.”

Selve opsigelsen var kort. “Den bestod af en samtale med direktøren på få minutter. Derefter trådte Torben så til. Han fik overtalt mig til at komme og besøge ham relativt hurtigt bagefter, så vi kunne tage hul på det videre forløb.” Det var en hård proces, for Aksel havde både haft ejerskab og stærke sociale bånd i sin gamle virksomhed. ”I starten vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle komme videre – endsige, hvad jeg havde lyst til at gøre i det næste job. Var jeg i bund og grund parat til et nyt job? Og det var faktisk ikke fordi, jeg manglede jobtilbud, da jeg blev ledig. Jeg havde bare svært ved at se, hvor jeg ville kunne fungere bedst,” fortæller Aksel.

Støtte uden rigid punktopstilling

Her har outplacement ifølge Aksel muligvis sin største styrke. I hvert fald, hvis der er tale om tæt og personlig outplacement hos en konsulent, der både har tung fag- og livserfaring at trække på. “Det skal ikke bare være en standardiseret dagsorden på fem formelle punkter, du trækkes igennem af en uinteresseret konsulent. Erfaring, tillid og personlig kemi er i min optik afgørende, hvis outplacement skal gøre en forskel,” vurderer Aksel.

Samtidig var det helt klart givende at få struktur og orden på hverdagene gennem de ugentlige møder med outplacementkonsulenten. “Men der var stor fleksibilitet og plads til mig som individ – og det er det, der har rykket mig.”

Derfor er personlig afklaring så vigtig

“En god del af mit outplacementforløb er gået med at opnå afklaring. Både afklaring omkring selve opsigelsen og bevæggrundene bag samt om min faglige og personlige baggrund. Jeg fik vendt min selvforståelse om. Det har givet mig en ny ro og fremdrift,” betoner Aksel.

Konsekvensen var, at Aksel sadlede om til et job, hvor hans personlige og tillidsvækkende kontakt til andre mennesker kommer til sin ret. Som projektleder og inspektør i et større dansk boligselskab arbejder han i dag med relationer på en helt anden og mere tvangfri måde end tidligere. Interessen for konflikthåndtering, forhandling og mediering af den respektfulde dialog mellem beboere, entreprenører og rådgivere er nu spidskompetencer, han bl.a. høster anerkendelse for og gerne vil beskæftige sig med fremover.

Læs også: Håndter dine opsigelser aktivt og undgå konflikter

“Det afgørende i min outplacement har været at få sadlet om, at få vendt en dårlig situation til en meget bedre situation, som jeg kan bygge videre på i lang tid fremover.”

Det kan dog også være krævende at gennemgå outplacement. “Man bliver tvunget til at være hudløst ærlig omkring, hvad man står for, og hvordan man agerer. Det kan godt trække tænder ud at skulle lære sig selv at kende på den måde – og at lægge ens vante selvforståelse fra sig i det omfang, den forhindrer en i at finde ro i ens styrker.”

Tre ting, Aksel tager med sig

  • En større bevidsthed om sig selv og egne evner – og hvor de evner kommer fra
  • Håndgribelige værktøjer og idéer, der kan bruges fremadrettet
  • Hjælp til at vende en dårlig situation til en god en.

Aksels bedste råd

“Jeg vil sige til virksomhederne, at de virkelig skal bruge outplacement. Det er en kæmpe hjælp til medarbejderen, og det er sådan en fin ting at tilbyde. Til kandidaten kan jeg kun sige: Giv los! Vær åben over for outplacement og vid, at der gennem forløbet bliver stillet en viden, livserfaring og drivkraft til din rådighed, som du ikke får nogen andre steder.”

Du kan læse om vores tilgang til outplacement her.

Blodige konflikter

Håndter dine opsigelser aktivt og undgå konflikter

Når en tidligere kollega skal forlade arbejdspladsen, opstår der et følelsesmæssigt landskab, som det kan være vanskeligt at navigere til alles bedste. Nogle opsigelser er resultatet af pinefulde og retningsløse konflikter, der allerede har udhulet alles motivation og ressourcer. Andre medfører selv splid, også blandt de resterende kollegaer.

Oplever en virksomhed, at en medarbejder ikke længere kan fortsætte i sit nuværende job, er det afgørende at håndtere situationen aktivt, betoner Thomas Secher, direktør i Add Value. Ideelt set for at undgå, at det overhovedet kommer til en opsigelse. Men også for at sikre ansvarlighed over for medarbejderen, skulle opsigelse blive nødvendig og konflikter opstå.

Kan outplacement fungere som konflikthåndtering?

Hvis det kommer til en opsigelse, skal medarbejderens negative reaktioner have plads. Samtidig har personen også brug for at finde retning og fokus igen.

Det er i denne balancegang mellem rummelighed og fremdrift, at outplacement kan gøre en forskel. Men det er vigtigt, at virksomheden først går i dialog med medarbejderen og søger en løsning på eventuelle konflikter ad den vej.

Thomas Secher fremhæver: ”Outplacement kan ikke erstatte dialogen som konflikthåndtering. Er det blevet svært at rumme en medarbejder, bør man altid ty til mægling først. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at opsigelser og deres individuelle bevæggrunde kan være meget forskellige.”

Læs mere om, hvordan en korrekt håndteret konflikt styrker arbejdspladsen.

Mindsk presset på den opsagte

Nogle opsigelser kan virksomheden ikke forebygge. Der kan fx foreligge hårde økonomiske vilkår, der gør en omstrukturering tvingende nødvendigt. Her har outplacement en gavnlig effekt på den opsagtes forhold til arbejdsgiveren. Helt overordnet skaber outplacement en struktur for forløbet efter opsigelsen, der muliggør en roligere tid med større klarhed.

En dårligt håndteret afskedigelse og en usikker fremtid sætter den opsagte medarbejder under stort pres. Håndteres opsigelsen professionelt og ansvarligt, og kan medarbejderen se, hvor vejen til det næste job begynder, mindskes dette pres kraftigt.

En værdig afsked letter kommunikationen for alle

Tilbuddet om outplacement giver også den opsagte en værdig afsked, der styrker selvfølelsen. Det afbøder den følelsesmæssige nedtur, der kan få nogen til at agere aggressivt – og det kan lette den opsagtes kommunikation med familie og omgangskreds.

En erfaren konsulent, der matcher medarbejderen godt, vil yderligere hjælpe en opsagt medarbejder med at håndtere den svære tid og opnå personlig afklaring omkring opsigelsen. Det skaber et godt grundlag for en virkningsfuld jobsøgning, hvor fokus er på fremtiden.

Læs også: Tag ansvar for din opsagte medarbejder med outplacement

Konflikter i medarbejdergruppen

Et andet sted, hvor en opsigelse kan skabe konflikt, er i medarbejdergruppen på arbejdspladsen. En afskedigelse af en betroet og kompetent medarbejder vil ofte skabe uro. Måske vil der endda opstå gnidninger mellem den opsagte og kollegaerne eller mellem kollegaerne og arbejdsgiver.

De resterende medarbejdere kan nemlig let blive usikre på deres egen position. De kan også havne i en situation, hvor de skal tage side eller sætte deres loyalitet over for enten kollega eller arbejdsgiver på spil. Her skaber outplacement struktur og signalerer en ansvarlighed, der gør det lettere at forholde sig til opsigelsen.

Outplacement kan også stille en tryghed til rådighed for medarbejderne som helhed. ”Hvis medarbejderne ved, at man inden for rimelighedens grænser vil blive tilbudt outplacement uanset grunden til en opsigelse, giver det en beroligende sikkerhed,” fortæller Thomas Secher.

Outplacement skaber en vej gennem en vanskelig situation

De værste typer af opsigelser er dem, der ender i en lang, udmarvende konflikt, der tærer på energi og ressourcer hos begge parter. Thomas Secher fremhæver, at faktiske konfliktværktøjer vil være altafgørende i en sådan situation – det skaber også mulighed for, at begge parter lærer noget af forløbet. ”Men er konflikten gået i hårknude, kan outplacement være en sidste udvej, der sikrer et minimum af ansvarlighed og professionalitet,” fortsætter han.

”Det er ikke optimalt, og parterne vil ikke på langt sigt lære noget af konflikten, de kan tage med sig,” pointerer Thomas Secher. ”Men fungerer mægling ikke, kan outplacement neutralisere konflikten ved simpelthen at adskille parterne.”

Outplacement kan altså hjælpe med håndteringen af den vanskelige situation, som en opsigelse ofte udgør, men det er vigtigt at vide, hvor og i hvilke typer af afskedigelser man skal sætte ind. Den største fordel ved tilbuddet om outplacement er, at det lader arbejdsgiveren optræde med integritet og omtanke i forløbet. Det skaber en farbar vej gennem opsigelsens følelsesmæssige jungle for begge parter og viser en vej ud af pinefulde konflikter.

Du kan læse mere om vores tilgang til outplacement her.

 

Opsigelse med ansvar

Tag ansvar for din opsagte medarbejder med outplacement

Opsigelser er ubehagelige, menneskeligt komplicerede og skaber stærke følelsesmæssige reaktioner, men outplacement kan hjælpe jer med at tage ansvar for processen. Outplacement skaber ro og orden og giver mere tryghed – både for den, der bliver opsagt, og for den, der opsiger.

Vis synligt og direkte ansvar

En opsagt medarbejder er i en sårbar position og går en svær tid i møde. Det kan være helt uoverskueligt for personen at skulle håndtere pludselig arbejdsløshed. Lederen vil samtidig også føle sig presset og have det dårligt med at skulle opsige en tidligere kollega.

Læs også: Magt gør dig dårligere til dit lederjob

Bliver afskedigelser nødvendige, har alle derfor gavn af, at der tages direkte og synligt ansvar for den afskedigede medarbejder. Hvor behovet for opsigelser ikke altid kan forudsiges eller kontrolleres, har I derimod som virksomhed mulighed for at håndtere opsigelsen på en måde, der giver det bedst mulige udgangspunkt for den afskedigede.

Tag hånd om din tidligere medarbejder

Det er her, at outplacement gør en enorm forskel ved at hjælpe arbejdsgivere med at tage hånd om deres medarbejdere.

Gennem outplacementforløb understøttes en tidligere kollegas vej til det næste job gennem tæt og kvalificeret sparring fra den helt rigtige konsulent. Det forhindrer, at jeres opsagte medarbejder oplever et svigt og efterlades lammet eller i panik. Med outplacement hjælper I medarbejderen til at få iværksat en effektfuld og struktureret jobsøgning. Det gør det nemmere for personen at gøre et hurtigt comeback på arbejdsmarkedet.

Demonstrer dine værdier gennem ansvarlig adfærd

Outplacement giver dermed virksomheder og ledere mulighed for at tage ansvaret for beslutningen om en opsigelse på sig og komme de menneskelige konsekvenser i forkøbet. Det er etisk forsvarligt – både over for tidligere og nuværende medarbejdere samt over for de ledere, der skal opsige, eller som selv kan risikere en dag at blive opsagt. Det skaber større tryghed og demonstrerer troværdighed, handlekraft og omtanke.

Signalværdien i, hvordan en afskedigelse håndteres, er nemlig også stor. En ustruktureret, brutal eller uprofessionelt håndteret afskedigelse skaber stærke negative reaktioner hos medarbejderen såvel som hos samarbejdspartnere, lokalsamfund og andre interessenter.

Værn om din styrke og troværdighed som arbejdsgiver

Hvis I som virksomhed ikke formår at vise ansvarlighed, ordentlighed og etisk mindset i forbindelse med afskedigelser, vil mange opfatte situationen som en prøvesten på jeres troværdighed og styrke som arbejdsgiver. En prøvesten, der afslører en hulhed i jeres brand og omdømme. På den måde er dårligt håndterede afskedigelser også et sted, hvor et employer brand kan falde pludseligt til jorden.

Læs også: Employer branding: Styrk din EQ og tiltræk medarbejdere

Professionelle og tætte outplacementforløb til opsagte medarbejdere gavner dermed både virksomhedens etiske integritet og menneskelige profil samt medarbejderens egen selvfølelse og værdi som ledig arbejdskraft.

Du kan læse mere om vores tilgang til outplacement her.

Coaching er et vigtigt skridt mod succes – også for ledere

Vil du også gerne udvikle dig som leder og sikre endnu bedre resultater? Coaching styrker dig og dine medarbejdere, og der skal bruges ligeså meget coaching i hardcore rekruttering og lederudvikling, som i arbejdet med ledige og stressramte. Således udtrykker direktør i Add Value, Thomas Secher, sig. Han henviser til, at coaching ofte bliver negligeret og anset som en blød samtaleform, der ikke rigtig rykker noget professionelt. Det er imidlertid forkert!

Coaching er en proces, der skaber bevidsthed. En bevidsthed, der er essentiel i (sam)arbejdet med alverdens interessenter, som nutidens ledere står overfor. Lederrollen har aldrig været mere kompleks, og du er langt fra alene, hvis det til tider kan virke uoverskueligt at leve op til forventningerne. Coaching kan være en øjenåbner, og igennem et forløb hvor du finder ud af, hvordan du styrker din ledelse, bliver du udstyret med nogle konkrete værktøjer, du kan bruge i din fremtidige ledelse. Fordi beslutningerne træffes i fællesskab, kan du tage ejerskab for løsningerne, og din bevidsthed og dine præstationer bliver derigennem betydeligt forbedret.

”Coaching giver dig afklaring og prioritering af dine opgaver. Du får ’sorteret skidtet fra’, så du kan fokusere på din positive udvikling, og du kan begynde at udnytte dit potentiale fuldt ud. Det vil resultere i bedre samarbejde og en større tydelighed i din fremtoning og ledelse,” forklarer Thomas Secher.

Coaching styrker økonomien

Add Value producerer omkring 2.500 coaching-timer om året, og tilbyder coaching i mange afskygninger, og har stor succes med at løfte ledere til et højere niveau i forbindelse med ledelsescoaching, outplacement, onboarding og Search & Selection. Uanset hvilken slags coaching du eller din virksomhed har behov for, står konsulenterne klar til at mødes med dig, så din fremtidige arbejdssituation bliver mere gunstig for alle parter.

”Vi arbejder hele tiden med mennesker et sted i deres karriere. Det kan være ledighedsmæssigt, ledelsesmæssigt, resultatmæssigt, trivselsmæssigt, stressmæssigt eller efter en opsigelse, hvor man skal finde ud af, hvor man nu skal hen. Derudover er coaching også en stor del af vores rekruttering. Vi skal nemlig være helt sikre på, at vi skaber det rette match imellem virksomhed og kandidat, som i sidste ende resulterer i bedre resultater og sorte tal på bundlinjen” uddyber Thomas Secher.

Arbejdsmetoderne fremmer din præstation

Coaching giver dig en afklaring og nogle løsninger, du kan bruge i dit personlige såvel som dit professionelle liv. Igennem forløbene arbejder du og konsulenten sammen hen imod definitionen af dig som leder og unik person. Hele din personlige profil skal i spil i din karriere, og med fokus på dig, dine kompetencer, personlighed og værdier finder du ud af, hvad der driver dig, og hvordan du leder på bedste vis.

Du går fra coachingen med en handleplan og en bevidsthed om, at du selv besidder ressourcerne og mulighederne for at styrke din ledelse og samarbejdet med dine medarbejdere.

”Jeg ser coaching som det essentielle værktøj til at sikre resultater. Både for virksomheden og for dig personligt. Du tager ejerskab for beslutningerne, fordi du ikke bare har siddet og lyttet, men deltaget aktivt i sessionerne, og du er derfor parat til at arbejde med din handleplan og videreudvikle dine kompetencer,” afslutter Thomas Secher.

Hos Add Value udformer coaching sig i vores kernetilbud: