Analyse af den individuelle leder - Add Value

Styrk ledergruppen nedefra og op, når den skal gennemføre forandring

Vi har tidligere skrevet om, hvordan ineffektive ledergrupper nemt bliver sorte huller i en forandringsproces. Særligt topledergrupper spiller en nøglerolle for strategisk forandring. Men de ender ofte med at blive virksomhedens svage led. Ifølge en dansk undersøgelse er topledergrupper nemlig overrepræsenterede blandt de mindst effektivt ledergrupper.

Når I skal planlægge et forandringstiltag eller sætte kraft bag jeres eksisterende strategi, skal jeres ledergrupper derfor være et fokuspunkt.

> Læs også: Det svage led i en forandringsproces er ofte topledergruppen

Ledergruppen i fokus

Jeres ledergrupper skal tømres bedre og smartere sammen. Det gælder både topledergruppen med strategisk beslutningskraft og mellemledergrupperne med centrale strategiske løfteopgaver. For virksomheden kan ikke sætte kraft bag forandringstiltag uden et stærkt samarbejde mellem de individuelle ledere, der designer og styrer eksekveringen på de fagspecifikke mål.

Og netop her har vi paradokset. For hvordan får man en række individuelle ledere med hvert sit fagområde og med separate mål til at lægge energi og slid i et tværgående lederteam?

I vores erfaring er opskriften på succes at styrke ledergruppen nedefra og op.

> Læs også: Gør status på 2020-strategien og forbered jer på slutspurten

Tænk nedefra og op

At styrke ledergruppen nedefra og op vil sige at tage udgangspunkt i de individuelle ledere, når gruppens dynamik skal forbedres. Det vil sige at tænke samarbejdet om implementering som et samarbejde, der kun opstår, når man stiller skarpt på de individuelle roller og kompetencer.

Det lyder måske forkert. For hvorfor skulle gruppen blive et bedre team af, at man starter på individuelt niveau? Et velfungerende team er jo som bekendt ikke bare summen af sine medlemmer, men derimod en størrelse, der leverer på fælles mål og gennem relationer frem for individer.

> Læs også: Respektløs individuel lederadfærd skader den samlede ledelse

Adressér de individuelle positioner direkte

Pointen med at bygge nedefra og op er ikke, at ledergruppens individer skal stå stærkere hver for sig eller bestyrkes i deres individuelle ansvar.

Pointen er derimod, at den bedste vej til at overskride siloer og konkurrenceinstinkter er at adressere dem direkte. Det kan fx ske ved at starte et strategiimplementeringsforløb med en analysefase, hvor man afholder et interview med hver enkelt leder i gruppen.

Gennem sådanne interviews får man nemlig kortlagt den enkelte leders styrker og position i det fælles arbejde. På den baggrund kan man indgå en psykologisk kontrakt med alle om at tage ansvar for det fælles arbejde. Man kan også kortlægge, om der er deciderede forhindringer for, at den enkelte byder ind på de fælles mål. Typisk kan der stå personlige mål, budgetter, interesser og lignende i vejen, og det opdager man sjældent uden en dybdegående individuel dialog. Vores egne implementeringsforløb for ledergrupper indeholder derfor stort set altid en analysefase, hvor vi interviewer alle ledere i gruppen.

Hvad er resultatet?

Starter man med at kigge på de enkelte mennesker i ledergruppen, får man hurtigere og mere gnidningsfrit nogle gode aftaler på plads, når man efterfølgende samler gruppen og snakker formål, relationer og struktur i implementeringsarbejdet. Aftalerne holder i vores erfaring også længere, når lederne bagefter skal omsætte dem ude i deres egen faglige virkelighed.

Hver enkelt er nemlig forberedt på at skulle overskride individuelle hensyn og kaste sig ind i et tværgående samarbejde med de andre ledere. Lederne føler sig mere motiverede og parate til at give køb på deres individorienterede tilgang, netop fordi de er blevet set og anerkendt hver for sig. Samtidig har man fået kortlagt en masse kompetencer og viden, der kan bruges til helt konkret at gøre implementeringen bedre og nemmere.

> Læs også: Toplederne og mellemledernes prioritering af trivsel

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om ledergrupper og forandringsprocesser? Eller har du brug for et godt råd om et andet emne inden for strategi, ledelse og organisation? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med ledelse her

Topledergrupper og lederteams under forandringsprocesser

Det svage led i en forandringsproces er ofte topledergruppen

Effektive versus ineffektive ledergrupper er et varmt emne. Det er det især blevet det seneste årti. I takt med stigende forandring og kompleksitet i vores organisationer bliver samarbejde vigtigere.

Forandringsprocesser kræver særligt et meget højt output fra de involverede ledergrupper. Især når vi snakker store strategiske omstillingsprocesser med høj kompleksitet, usikkerhed og organisatorisk krydspres. Derfor er det også her, ledergrupper har størst chance for at mislykkes.

Kraftcenter versus energisluger

Vi har selv tidligere beskrevet den gode ledergruppe som et effektivt og kulturbærende energicenter. Det, der gør den mislykkede ledergruppe farlig, er, at den er mere end bare uproduktiv.

Elmholdt & Molly-Søholm beskriver den som et sort hul, fordi den ofte ikke kun er spild af tid. Den kan blive et direkte stridsspørgsmål og en kilde til konflikt og spændinger. Glemt alt om kraftcenteret, ledergruppen bliver en ineffektiv, kulturundergravende energisluger.

Forestil dig at have sådan en placeret midt i din virksomheds strategiarbejde og forandringsledelse. Og til den erfarne topleder: Tænk eventuelt tilbage på de gange, hvor du har set en i aktion.

> Læs også: Bedre ledergrupper kræver fokus på relationer og klar støtte fra topledelsen

To niveauer, hvor dårlige ledergrupper gør jer sårbare

Der er især to steder, hvor en forandringsproces er sårbar over for manglende implementeringskraft på ledergruppeniveau:

 • Topledergruppen, der har strategisk beslutningskraft
 • Mellemledergrupperne, der har en strategisk løfteopgave

Disse to niveauer af ledergrupper er afgørende i strategisk forandring og kræver masser af samarbejde. Men ifølge et dansk studie fra 2015 er især topledergruppen arnested for dårligt samarbejde mellem ledere. Topledergrupper var her direkte overrepræsenterede blandt de mindst effektive ledergrupper i den danske undersøgelse.

Hvorfor er topledergruppen overrepræsenteret?

Årsagerne til, at topledergruppen ofte fungerer så dårligt, er ikke svære at forstå. Det drejer sig om årsager, der ofte spænder ben for samarbejde af alle typer og tyngder: Performancefokus, karrierebevidsthed, individualisme og konkurrenceinstinkt står i vejen.

Det er egenskaber, der særligt kan være repræsenterede hos mennesker, der er nået til tops i en virksomhed. Og de træk forstærkes ifølge det førnævnte studie yderligere af toplederes karrierevej:

”Endvidere er de ofte udvalgt gennem en lang række forfremmelser på baggrund af gode individuelle præstationer, hvilket fører til en konkurrenceorientering, der kan have negativ indflydelse på evnen til at samarbejde godt med andre ledere i en gruppe.”

Derfor bliver topledergruppen meget hurtigt en ineffektiv ledergruppe, hvis den da ikke ligefrem udvikler sig til et af organisationens sorte huller. Og det har selvfølgelig stor betydning for de forandringsprocesser, der først og fremmest styres og ledes fra strategisk niveau i organisationen.

Få styr på topledergruppen og bliv mindre sårbar

Topledergruppens manglende samarbejde kan altså udgøre et af de helt svage led i jeres forandringsproces. Og udover at give problemer for den del af den strategiske omstilling, topledergruppen selv har ansvaret for, kan ringene sprede sig i vandet.

Sårbarheden kan nemlig forplante sig nedad i organisationen, fx ved at mellemleder-grupperne og frontlinjeledergrupperne får øget støj på linjen fra strategisk hold. Den støj lægges så oven i deres egne udfordringer med at få deres lederteam til at fungere.

Derfor er det afgørende at få styr på ledergrupperne – heriblandt den strategiske – når I arbejder med forandringsprocesser og forretningsstrategi.

 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om ledergrupper og forandringsprocesser? Eller har du brug for et godt råd om et andet emne inden for strategi, ledelse og organisation? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med ledelse her

Slutspurt på 2020-strategien med god implementering - Add Value

Sæt alle kræfter ind på eksekvering og kom i mål med 2020-strategien

Med et år tilbage at løbe på står 2020-strategierne i mange virksomheder over for en slutspurt, hvis de ønskede resultater skal realiseres. Særligt skal eksekveringen mange steder løftes.

I sidste indlæg gav vi vores bud på, hvordan I gør status på 2020-strategien og skaber overblik over jeres evne til at eksekvere. I dette indlæg fokuserer vi på, hvordan I kan sætte alle kræfter ind på sidste del af arbejdet og komme godt i mål.

Hjælpen skal hentes i jeres egne ledelseslag, der skal samle organisationen til en sprint før målstregen.

> Læs også: Gør status på 2020-strategien og forbered jer på slutspurten

Eksekvering er svært

Allerførst er det vigtigt at erkende, at eksekvering er svært. Betydeligt sværere end at lægge strategien, hvis man spørger nogen.

“Everyone loves writing strategies. It’s fun, and if you have a pretty good sense of your business, it’s not that hard. But when it comes to execution, lots of people succumb to the temptation of throwing the ball to someone else. “Hey you, I just had a great idea, now go make it happen”.

Det er derfor vigtigt at have øje for implementeringens nøglepersoner. Hvem er det, der skal gå ud og skabe forandringerne? Hvor skal bolden gerne være havnet?

Mellemlederne er nøglepersoner i strategiarbejdet

Svaret er for en stor del ledelsen i virksomheden – og især de daglige ledere.

Det er mellemlederne, der er bindeleddet mellem vision og praksis i strategiarbejdet. De præsenterer, følger op på og går i dialog med medarbejderne om strategiens benarbejde. Som vi så sidst, skal medarbejderne gerne kunne svare på strategiens betydning for deres del af forretningen.

Det kan de kun komme til gennem god ledelse. Hvis mellemlederne ikke holder gejsten i implementeringen af de strategiske forandringer, går arbejdet i stå. Og det er et parameter i strategiarbejdet, der ofte overses. Eller glemmes undervejs.

Saml medarbejderne med en slutspurt

Når I skal sætte slutspurten ind, skal ledelsen derfor i fornyet aktion. I vores erfaring skal lederne særligt sætte ind med følgende i sidste fase:

 • Kommunikation af slutspurten til medarbejderne.
  Lav et kick-off på eksekveringen i sidste fase, hvor I genopfrisker strategien i afdelingen. Husk derudover at give løbende opdateringer til medarbejderne.
 • Øget transparens omkring strategiens mål, status og processer.
  Medarbejderne skal kunne følge med i de strategiske fremskridt og se mållinjen, hvis de skal engagere sig.
 • Fornyet konkretisering af sammenhængen mellem strategien og medarbejdernes arbejdsopgaver.
  Hvordan bidrager deres konkrete handlinger til at nå strategien? Genopfrisk deres aktive rolle i eksekveringen.
 • Målrettet hjælp til dem, der har problemer.
  Nogle steder opstår der blokeringer i det strategiske arbejde, fordi enkeltpersoner ikke er afstemt eller oplever konflikter i den daglige eksekvering. Sæt målrettet og konstruktivt ind over for dem, der ikke trækker i den fælles retning.

Husk også at 2020 ofte er et arbitrært valgt år

Mange virksomheder har sat 2020 som deadline på deres kvantespring, simpelthen fordi året er blevet ikonisk i strategisammenhænge. Som Inc.com formulerer det:

”Back at the start of the current decade, the year 2020 emerged as an iconic date with an inescapable allure for nearly every corporation and non-profit – the perfect target date for the next strategic plan.”

Men årstallet er for mange virksomheder arbitrært uden særlig relevans i forhold til udviklingen i markedet. Så husk det og juster ind, hvis det er tydeligt, at de strategiske forandringer ikke kan nås til 2020.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om slutspurten på 2020-strategien? Eller har du brug for et godt råd om et andet emne inden for organisation, strategi og ledelse? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med strategi her

Status på 2020-strategien - Add Value

Gør status på 2020-strategien og forbered jer på slutspurten

I løbet af de sidste 10 år er mange ambitiøse strategier blevet søsat – de fleste med år 2020 som tidshorisont. Nu nærmer slutningen på årtiet sig og dermed deadline på alle de mange 2020-strategier.

Med et år tilbage til at nå i mål begynder mange virksomheder at være pressede på resultater. Nogle kan se, at de er bagud, andre føler, at de til dels har mistet overblikket.

Derfor er det vigtigt nu at gøre status på arbejdet med 2020-strategien. Hvor i arbejdet er I? Hvilke udfordringer skal løses i den kommende tid?

Vi giver her et bud på processen med at gøre status og stiller tre spørgsmål, I kan bruge til at vurdere jeres fortsatte evne til at eksekvere på 2020-strategien.

Skab overblik over jeres reelle fremskridt

Først og fremmest er det nødvendigt at skabe overblik over jeres reelle fremskridt.

Da I udarbejdede strategien, valgte I nogle konkrete målepunkter og redskaber til at vise jeres fremskridt. Og gjorde I ikke, må I foretage en undersøgelse. Kig grundigt på de data, jeres valgte målepunkter viser. Står fremskridtene mål med de ønskede? Og er det stadig de samme fremskridt, I ønsker at gøre?

Peger dataene i den rigtige vej, og er I tilfredse med udviklingen, skal I fortsætte det gode arbejde. De færreste virksomheder er dog der, hvor de gerne vil være.

I så fald handler det om hurtigt at identificere udfordringen.

> Læs også: Hvor ofte skal I opdatere jeres forretningsstrategi?

Er udfordringen strategien eller implementeringen?

Udfordringer i det strategiske arbejde kan grundlæggende deles op i to typer. Enten er det selve idéen, den er gal med, og i så fald skal selve strategien rettes til. Det kan fx være, at markedet har ændret sig og gjort tidligere visioner mindre meningsfulde. Det kan også være, at målet har vist sig at være for ambitiøst på den normerede tid.

Strategimodel - Add Value

I vores egen strategimodel stiller vi ofte spørgsmål til, om punkterne hvad, hvorfor og hvordan stadig holder.

Men som oftest ser vi, at det er eksekveringen, der halter. Vi kalder det også forankring. Forankring inkorporerer strategien i den organisatoriske virkelighed og skaber de faktiske ændringer.

Hvis resultaterne udebliver, er det stort set altid en god idé at granske jeres evne til at eksekvere.

Tag temperaturen på jeres evne til at eksekvere med tre spørgsmål

Jeres evne til at eksekvere handler i meget høj grad om jeres vigtigste interne ressource: Alle de mennesker, der udgør råstoffet i jeres organisation.

Har I mistanke om, at jeres evne til at eksekvere på strategien halter? Så tag temperaturen på jeres egne medarbejdere.

 • Kan medarbejderne svare på, ikke bare hvad strategien indebærer, men også hvorfor?
 • Kan medarbejderne formulere deres egen arbejdsindsats’ rolle i at nå strategiens mål?
 • Kan medarbejderne beskrive, hvordan de selv bliver målt eller belønnet i processen med at realisere strategien?

Problemerne skal som oftest løses med ledelse

Hvis I konkluderer, at jeres evne til at eksekvere på strategien ikke er tilstrækkelig, har I selvfølgelig brug for at styrke den i slutspurten på 2020-strategien.

Det gøres bedst gennem ledelsen i organisationen. Særligt mellemlederne er en uvurderlig ressource i at øge jeres strategiske handlekraft – og de overses alt for ofte i strategiarbejdet!

Når I har gjort status på 2020-strategien er næste punkt på dagsordenen derfor at definere og iværksætte en konkret ledelsesindsats. Den indsats skal booste jeres strategiske handlekraft i opløbet til 2020 og sikre, at I kommer i mål.

Læs også: Bedre ledergrupper kræver fokus på relationer og klar støtte fra topledelsen

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om at gøre status på 2020-strategien? Eller har du brug for et godt råd om et andet emne inden for organisation, strategi og ledelse? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med strategi her

Tid til opdatering

Hvor ofte skal I opdatere jeres forretningsstrategi?

En forretningsstrategi er en levende og dynamisk plan, der skal evalueres og revideres jævnligt for at bevare sin relevans. Jævnlig og hyppig revision af jeres strategi giver jer en fordel – både i videreudviklingen af jeres forretning og mål og i implementeringen af de eksisterende.

Tilpas jer til et foranderligt marked og gør det nemmere at bruge strategien i praksis

En strategi der revideres ofte, sikrer, at I tilpasser jer et foranderligt marked, og at I er i stand til at reagere agilt og samlet på behov og problemer i takt med, at de opstår.

Derudover vil revisionerne af jeres strategi gøre strategien mere synlig hos både medarbejdere og ledere. De bliver på den måde bedre i stand til at handle på baggrund af de planer og taktikker, der er fastlagt.

> Læs også om fremtidens medarbejdere på arbejdsmarkedet og deres krav

Det er nemmere og mere inspirerende at opdatere en strategi ofte

En strategi, der får lov at ligge længe mellem hver revision, mister den skarphed og relevans, der gør den interessant og brugbar at arbejde ud fra. Sådan bliver strategien hurtigt endnu en støvsamler på hylden og forsvinder lige så stille fra jeres daglige fokus.

Resultatet er, at strategien bliver så meget desto mere krævende at opdatere, når en revision endelig er på sin plads. En strategi, man er i løbende dialog med, føler ejerskab over, og som aldrig helt mister sin skarphed, er alt andet lige både nemmere og mere inspirerende at evaluere og revidere.

Hvor ofte skal I opdatere jeres strategi?

Vi anbefaler, at I evaluerer jeres forretningsstrategi så ofte som hver tredje måned. Vores erfaring er, at den typiske anbefaling på en årlig opdatering af forretningsstrategier med et tidsperspektiv på 3-5 år ikke er nok. Årlige opdateringer er simpelthen ikke tilstrækkelige til at sikre, at strategiens mål er realistiske, og at taktikkerne stadig er relevante i forhold til jeres marked og organisering.

> Læs mere om, hvordan vi rådgiver om strategiarbejde i praksis

I princippet skal I aldrig stoppe med at opdatere strategien. Så snart et stykke strategiarbejde er ved vejs ende og en strategi defineret og implementeret, skal den gennemgå et review.

Review er derfor et fast element i vores egen strategimodel:

Strategimodel - Add Value

Forskellige virksomheder stiller forskellige krav til revision af strategien

Det er dog svært at opstille en egentlig tommelfingerregel for, hvor ofte man skal revidere ens forretningsstrategi. I praksis afhænger behovet for revision af strategien af jeres mål, branche, størrelse og organisationsstruktur.

En nystartet virksomhed i stejl vækst med et overskueligt antal medarbejdere og ledere vil have større behov for at opdatere deres strategi hyppigt. Og en sådan virksomhed vil sandsynligvis også have god mulighed for at gøre det.

Vigtigt paradoks i den strategiske planlægning

Der kan selvfølgelig gøres indvendinger mod at opdatere forretningsstrategien så ofte som hver tredje måned. Med alt det fokus på at styre selve strategien, glemmer man så ikke at lade sig styre af strategien?

Som entreprenør og business planner Tim Berry udtrykker det:

“The business planning process involves an important paradox. Strategy works only when consistently applied over a long period, which means that you can’t implement strategy without following a long-term plan. However, blindly following a long-term plan can also kill a company that stubbornly insists on following a plan that isn’t working.”

Men som Tim Berry fortsætter, er der en løsning på paradokset. Løsningen er ledelse. Det er ledelsens opgave at opretholde balancen mellem forpligtigelsen på at følge strategien i en vis årrække og så behovet for at opdatere den jævnligt. Sådan en opgave kræver nemlig en række pragmatiske skøn og beslutninger baseret på den relevante situation og udvikling.

> Læs også: Magt gør dig dårligere til et lederjob

Vil du vide mere?

Vil vide mere om arbejdet med at evaluere og revidere forretningsstrategier? Eller har du brug for et godt råd til jeres næste strategirevision? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med strategier her