Indlæg

Slutspurt på 2020-strategien med god implementering - Add Value

Sæt alle kræfter ind på eksekvering og kom i mål med 2020-strategien

Med et år tilbage at løbe på står 2020-strategierne i mange virksomheder over for en slutspurt, hvis de ønskede resultater skal realiseres. Særligt skal eksekveringen mange steder løftes.

I sidste indlæg gav vi vores bud på, hvordan I gør status på 2020-strategien og skaber overblik over jeres evne til at eksekvere. I dette indlæg fokuserer vi på, hvordan I kan sætte alle kræfter ind på sidste del af arbejdet og komme godt i mål.

Hjælpen skal hentes i jeres egne ledelseslag, der skal samle organisationen til en sprint før målstregen.

> Læs også: Gør status på 2020-strategien og forbered jer på slutspurten

Eksekvering er svært

Allerførst er det vigtigt at erkende, at eksekvering er svært. Betydeligt sværere end at lægge strategien, hvis man spørger nogen.

“Everyone loves writing strategies. It’s fun, and if you have a pretty good sense of your business, it’s not that hard. But when it comes to execution, lots of people succumb to the temptation of throwing the ball to someone else. “Hey you, I just had a great idea, now go make it happen”.

Det er derfor vigtigt at have øje for implementeringens nøglepersoner. Hvem er det, der skal gå ud og skabe forandringerne? Hvor skal bolden gerne være havnet?

Mellemlederne er nøglepersoner i strategiarbejdet

Svaret er for en stor del ledelsen i virksomheden – og især de daglige ledere.

Det er mellemlederne, der er bindeleddet mellem vision og praksis i strategiarbejdet. De præsenterer, følger op på og går i dialog med medarbejderne om strategiens benarbejde. Som vi så sidst, skal medarbejderne gerne kunne svare på strategiens betydning for deres del af forretningen.

Det kan de kun komme til gennem god ledelse. Hvis mellemlederne ikke holder gejsten i implementeringen af de strategiske forandringer, går arbejdet i stå. Og det er et parameter i strategiarbejdet, der ofte overses. Eller glemmes undervejs.

Saml medarbejderne med en slutspurt

Når I skal sætte slutspurten ind, skal ledelsen derfor i fornyet aktion. I vores erfaring skal lederne særligt sætte ind med følgende i sidste fase:

 • Kommunikation af slutspurten til medarbejderne.
  Lav et kick-off på eksekveringen i sidste fase, hvor I genopfrisker strategien i afdelingen. Husk derudover at give løbende opdateringer til medarbejderne.
 • Øget transparens omkring strategiens mål, status og processer.
  Medarbejderne skal kunne følge med i de strategiske fremskridt og se mållinjen, hvis de skal engagere sig.
 • Fornyet konkretisering af sammenhængen mellem strategien og medarbejdernes arbejdsopgaver.
  Hvordan bidrager deres konkrete handlinger til at nå strategien? Genopfrisk deres aktive rolle i eksekveringen.
 • Målrettet hjælp til dem, der har problemer.
  Nogle steder opstår der blokeringer i det strategiske arbejde, fordi enkeltpersoner ikke er afstemt eller oplever konflikter i den daglige eksekvering. Sæt målrettet og konstruktivt ind over for dem, der ikke trækker i den fælles retning.

Husk også at 2020 ofte er et arbitrært valgt år

Mange virksomheder har sat 2020 som deadline på deres kvantespring, simpelthen fordi året er blevet ikonisk i strategisammenhænge. Som Inc.com formulerer det:

”Back at the start of the current decade, the year 2020 emerged as an iconic date with an inescapable allure for nearly every corporation and non-profit – the perfect target date for the next strategic plan.”

Men årstallet er for mange virksomheder arbitrært uden særlig relevans i forhold til udviklingen i markedet. Så husk det og juster ind, hvis det er tydeligt, at de strategiske forandringer ikke kan nås til 2020.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om slutspurten på 2020-strategien? Eller har du brug for et godt råd om et andet emne inden for organisation, strategi og ledelse? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med strategi her

Status på 2020-strategien - Add Value

Gør status på 2020-strategien og forbered jer på slutspurten

I løbet af de sidste 10 år er mange ambitiøse strategier blevet søsat – de fleste med år 2020 som tidshorisont. Nu nærmer slutningen på årtiet sig og dermed deadline på alle de mange 2020-strategier.

Med et år tilbage til at nå i mål begynder mange virksomheder at være pressede på resultater. Nogle kan se, at de er bagud, andre føler, at de til dels har mistet overblikket.

Derfor er det vigtigt nu at gøre status på arbejdet med 2020-strategien. Hvor i arbejdet er I? Hvilke udfordringer skal løses i den kommende tid?

Vi giver her et bud på processen med at gøre status og stiller tre spørgsmål, I kan bruge til at vurdere jeres fortsatte evne til at eksekvere på 2020-strategien.

Skab overblik over jeres reelle fremskridt

Først og fremmest er det nødvendigt at skabe overblik over jeres reelle fremskridt.

Da I udarbejdede strategien, valgte I nogle konkrete målepunkter og redskaber til at vise jeres fremskridt. Og gjorde I ikke, må I foretage en undersøgelse. Kig grundigt på de data, jeres valgte målepunkter viser. Står fremskridtene mål med de ønskede? Og er det stadig de samme fremskridt, I ønsker at gøre?

Peger dataene i den rigtige vej, og er I tilfredse med udviklingen, skal I fortsætte det gode arbejde. De færreste virksomheder er dog der, hvor de gerne vil være.

I så fald handler det om hurtigt at identificere udfordringen.

> Læs også: Hvor ofte skal I opdatere jeres forretningsstrategi?

Er udfordringen strategien eller implementeringen?

Udfordringer i det strategiske arbejde kan grundlæggende deles op i to typer. Enten er det selve idéen, den er gal med, og i så fald skal selve strategien rettes til. Det kan fx være, at markedet har ændret sig og gjort tidligere visioner mindre meningsfulde. Det kan også være, at målet har vist sig at være for ambitiøst på den normerede tid.

Strategimodel - Add Value

I vores egen strategimodel stiller vi ofte spørgsmål til, om punkterne hvad, hvorfor og hvordan stadig holder.

Men som oftest ser vi, at det er eksekveringen, der halter. Vi kalder det også forankring. Forankring inkorporerer strategien i den organisatoriske virkelighed og skaber de faktiske ændringer.

Hvis resultaterne udebliver, er det stort set altid en god idé at granske jeres evne til at eksekvere.

Tag temperaturen på jeres evne til at eksekvere med tre spørgsmål

Jeres evne til at eksekvere handler i meget høj grad om jeres vigtigste interne ressource: Alle de mennesker, der udgør råstoffet i jeres organisation.

Har I mistanke om, at jeres evne til at eksekvere på strategien halter? Så tag temperaturen på jeres egne medarbejdere.

 • Kan medarbejderne svare på, ikke bare hvad strategien indebærer, men også hvorfor?
 • Kan medarbejderne formulere deres egen arbejdsindsats’ rolle i at nå strategiens mål?
 • Kan medarbejderne beskrive, hvordan de selv bliver målt eller belønnet i processen med at realisere strategien?

Problemerne skal som oftest løses med ledelse

Hvis I konkluderer, at jeres evne til at eksekvere på strategien ikke er tilstrækkelig, har I selvfølgelig brug for at styrke den i slutspurten på 2020-strategien.

Det gøres bedst gennem ledelsen i organisationen. Særligt mellemlederne er en uvurderlig ressource i at øge jeres strategiske handlekraft – og de overses alt for ofte i strategiarbejdet!

Når I har gjort status på 2020-strategien er næste punkt på dagsordenen derfor at definere og iværksætte en konkret ledelsesindsats. Den indsats skal booste jeres strategiske handlekraft i opløbet til 2020 og sikre, at I kommer i mål.

Læs også: Bedre ledergrupper kræver fokus på relationer og klar støtte fra topledelsen

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om at gøre status på 2020-strategien? Eller har du brug for et godt råd om et andet emne inden for organisation, strategi og ledelse? Så er du meget velkommen til at kontakte Gitte Astrup Melgaard på +45 23 29 89 18 eller gam@addvalue.dk.

> Læs mere om arbejdet med strategi her