Indlæg

“Jeg har fået langt bedre ord for, hvad jeg byder ind med i arbejdssituationer af forskellig art”

Kristian Vilstrup Tomsen er uddannet cand.soc. i Uddannelsesvidenskab og deltog i vinteren 2019 på forløbet Potential in Action. Her var han med til at løse en case for virksomheden Special Minds, der gav ham masser af viden og praktisk erfaring til brug i sin jobsøgning. Han fortæller her om, hvad han tog med sig fra forløbet.

Bedre ord for, hvad jeg byder ind med

Gennem Potential in Action har jeg fået langt bedre ord for, hvad jeg byder ind med i arbejdssituationer af forskellig art. Mit team var mødt af forholdsvis mange udfordringer og fravær. Dette gjorde dog, at jeg i mit CV og til mine jobsamtaler kunne gøre det tydeligt, hvordan jeg navigerer i komplekse arbejdssituationer, hvor opgaver ofte ændres og delegeres på ny. Det mener jeg, var afgørende for, at jeg kunne lande et job på en travl arbejdsplads efterfølgende. Derudover brugte jeg ofte opgavefordelingen fra teamet til at lægge vægt på, hvad mine styrker i arbejdet har været.

“Det gjorde dog, at jeg i mit CV og til mine jobsamtaler kunne gøre det tydeligt, hvordan jeg navigerer i komplekse arbejdssituationer, hvor opgaver ofte ændres og delegeres på ny.”

> Læs også: ”Uden erfaring fra en virksomhed er det svært at vide, hvordan man byder ind”

Sparring og praktiske eksempler til brug ved jobsamtaler

De personlige sparringer har jeg brugt til at forberede mig til jobsamtaler. Jeg brugte det især til at bekræfte mine idéer og komme udenom faldgruber samt til at få ro inden min samtale.

Selve casens elementer brugte jeg til at gøre det klart i mit CV og til jobsamtalerne, hvordan jeg arbejder. Personlighedstesten har jeg brugt som udgangspunkt for at beskrive nogle karaktertræk, som jeg forsøgte at have fokus på under vores projekt, og som jeg sidenhen brugte i mit CV. Derudover brugte jeg særligt EFU-modellen til hurtigt at strukturere mine ansøgninger samt profilteksten i mit CV.

> Læs også: ”For mig var Potential in Action et stort skridt på vejen mod at lande et job”

Et godt samarbejde i teamet

Det faglige indhold i projektet var med enkelte undtagelser nyt for alle i gruppen, hvorfor de primære akademiske kompetencer, vi bragte i spil, var vores evne til at researche og formidle komplekst materiale.

“Teamarbejdet bar særligt præg af, at vi måtte stole på og hjælpe hinanden, da vi tidligt i forløbet mødte udfordringer. Det har betydet, at vi havde et rigtigt godt samarbejde og fik leveret et tilfredsstillende produkt i sidste ende. Faktisk mødes vi stadig i teamet i dag.”

Teamarbejdet bar særligt præg af, at vi måtte stole på og hjælpe hinanden, da vi tidligt i forløbet mødte udfordringer. Det har betydet, at vi havde et rigtig godt samarbejde og fik leveret et tilfredsstillende produkt i sidste ende. Faktisk mødes vi stadig i teamet i dag.

Jeg vil bestemt anbefale Potential in Action til andre nyuddannede, især dem som endnu ikke har haft mulighed for at bruge deres akademiske kompetencer uden for studiet.

Vil du informeres om næste holdstart?

Vælg din by og tilmeld dig information om næste holdstart her.

“For mig var Potential in Action et stort skridt på vejen mod at lande et job”

Kiril Boyanov er uddannet cand.merc. i International Economic Consulting og deltog i vinteren 2019 på forløbet Potential in Action. Her var han med til at løse en case for virksomheden ROMO Wind – et caseforløb, der gav ham en unik indsigt i, hvad det betyder at være en del af en virksomhed. Han fortæller her om, hvad han tog med sig fra forløbet.

Markant mere motivation og inspiration til jobsøgning

Potential in Action har gjort mig markant mere motiveret og inspireret og ikke mindst mere effektiv i min jobsøgning. Det at stå op og glæde sig til at tage afsted, fordi man ved, at man skal noget andet end at arbejde på nogle ansøgninger, giver overskud til ens jobjagt. De personlige sparringer har klædt mig bedre på til nogle af mine jobsamtaler, men det er faktisk ikke det, jeg værdsætter højst. Jeg har nemlig også fået nye perspektiver, nye måder at se tingene på og har lagt mærke til nogle begrænsninger i min tilgang til jobsøgningen.

De personlige sparringer har klædt mig bedre på til nogle af mine jobsamtaler, men det er faktisk ikke det, jeg værdsætter højst. Jeg har nemlig også fået nye perspektiver, nye måder at se tingene på og har lagt mærke til nogle begrænsninger i min tilgang til jobsøgningen.”

Endelig har jeg udvidet mit netværk og har benyttet dansk i en faglig kontekst for første gang, hvilket jeg især finder relevant i forhold til mit kommende job.

> Læs også: ”Uden erfaring fra en virksomhed er det svært at vide, hvordan man byder ind”

Indsigt i hverdagen i en virksomhed

Takket være casearbejdet har jeg fået mulighed for selv at observere, hvad det betyder at være med i en virksomhed og prøve at skabe værdi for dem. Potential in Actions hands-on approach og medarbejdernes store engagement har været tydelig hele vejen igennem, og det har været meget motiverende i sig selv.

De personlige sparringer fik mig til at acceptere, at min jobsøgningsstrategi ikke har været optimal, og det har været dejligt at få lidt ros, når man har været i tvivl om, hvor dygtig man egentlig er. Til mine jobsamtaler har jeg kunne referere til min erfaring fra casearbejdet og give eksempler på de udfordringer, vi havde, og hvordan vi løste dem. Derudover har jeg kunne skrive i mine ansøgninger, at jeg har været i stand til at sætte mig ind i en ny og rimelig kompliceret branche og begynde at skabe værdi på kort tid.

“Til mine jobsamtaler har jeg kunne referere til min erfaring fra casearbejdet og give eksempler på de udfordringer, vi havde, og hvordan vi løste dem. Derudover har jeg kunne skrive i mine ansøgninger, at jeg har været i stand til at sætte mig ind i en ny og rimelig kompliceret branche og begynde at skabe værdi på kort tid.”

Vores team fungerede rigtig fint og uden nogen interne konflikter. Alligevel har jeg stadig kunne give eksempler på, hvordan vi styrede vores projekt, og at det lykkedes på trods af, at vi havde meget forskellige baggrunde og personlighedstyper, samt at vi var skeptiske over for succesen i starten. Jeg var allerede meget bevidst om min personlighed, og derfor gav personlighedstesten mig ikke så meget ny viden. Til gengæld gav den mig nogle mere forretningsorienterede ord og beskrivelser af, hvordan jeg er som menneske og medarbejder, hvilket jeg kunne bruge til bedre at brande mig selv i mit materiale.

Et stort skridt mod at få et job

Potential in Actions indsats har været på et helt andet niveau end andre lignende tilbud, jeg har deltaget i. Jeg skrev mig op til forløbet, da jeg håbede på at kunne få job i den virksomhed, vi skulle løse casen for. Det skete ikke, men jeg er endelig kommet i job, og forløbet har hjulpet mig på en indirekte måde.

Min erfaring er derfor, at man ikke skal forvente at blive ansat i den virksomhed, man er tilknyttet, men at man skal være åben for, at forløbet alligevel kommer til at hjælpe én på mange måder, og at det at være en del af forløbet er et stort skridt mod at få et job. Jeg vil helt sikkert anbefale Potential in Action til andre nyuddannede akademikere, som er landet på jobmarkedet med høje ambitioner og store forventninger, men med begrænset erhvervserfaring. Jo tidligere man skriver sig op til forløbet, desto bedre. Der er ingen grund til at vente – jeg har selv ventet længere, end jeg skulle!

Vil du informeres om næste holdstart?

Vælg din by og tilmeld dig information om næste holdstart her.

Tange Gruppen - en verden af viden om mennesker og organisationer

Velkommen til Tange Gruppen!

Add Value, Potential in Action og INAC Executive Search Denmark er sammen med vores søstervirksomhed KarriereCoach blevet en del af det nye Tange Gruppen. Tange Gruppen dækker som organisationsstruktur over en gruppe forretningsdivisioner, der arbejder med hver deres ekspertområde inden for samspillet mellem organisationer og mennesker.

I gruppen har vi:

  • Add Value, der løser opgaver inden for strategi, organisation og ledelse
  • INAC Executive Search Denmark, der rekrutterer topledere, ledere og specialister
  • Potential in Action, der arbejder med talentudvikling og caseforløb
  • KarriereCoach, der rådgiver om problemstillinger relateret til arbejdsliv og trivsel

Gruppen er opkaldt efter vores grundlægger og ejer Morten Tange.

Hvad betyder det i praksis?

Når du møder Tange Gruppen, vil du stadig møde de samme brands og de samme medarbejdere som før. Nu er vi blot organiseret i en stærk matrixstruktur, der binder områderne sammen og lader os drage nytte af hinandens viden og kompetencer.

For vores kunder betyder det, at de fremover vil have ét kontaktpunkt ind i et meget bredt felt af ydelser og konsulenter. Det sikrer, at opgaven bliver løst der, hvor den kan løses absolut bedst!

Som kunde får du derfor en enkel og effektiv måde at samarbejde med os på, hvor du gennem din relation til gruppen får adgang til de fire forskellige forretningsdivisioner eller brands’ ydelser.

Nye platforme i vente

I løbet af de næste måneder vil Tange Gruppen og de fire forretningsdivisioner få hver sin hjemmeside, som du kan besøge for at blive klogere på de enkelte kompetencer.

Indtil videre kan du stadig møde os her på Add Values domæne og læse om divisionerne under de forskellige menupunkter.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til Tange Gruppen eller vores organisationsform, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 10 44 eller e-mail info@tangegruppen.dk

Thomas Secher og Tom Johansen

Ny seniorkonsulent med talentfokus og faglig tyngde styrker Potential in Action

Den 1. marts 2019 byder vi velkommen til vores nye seniorkonsulent Tom Johansen, der ansættes til at styrke talentudviklingen i vores division Potential in Action.

Potential in Action bygger bro mellem nyuddannede akademikere og det private erhvervsliv via strategiske caseforløb i danske virksomheder. Tom skal særligt bidrage med faglig og personlig tyngde i den individuelle sparring med de unge talenter i forløbene.

Drevet og vedholdende sparringspartner med en lidenskab for talentudvikling

Tom Johansen har tidligere arbejdet med både salg, forretningsudvikling og karriererådgivning i forskellige konsulentroller. Derudover bringer han en stærk lidenskab for at finde og udvikle menneskers unikke talent – en passion, han blandt andet har udviklet i sportens verden, hvor han primært er kendt fra sin rolle som pilot på det danske bobslædehold i starten af 00’erne.

Selv kender vi allerede Tom som en meget drevet, konstruktiv og fagligt stærk konsulent, da han tidligere har været tilknyttet Potential in Action som ekstern konsulent. Det betyder også, at Tom allerede kender denne del af vores forretning og dens målgruppe fra de mange unge talenter, han har hjulpet videre i deres karriere.

Thomas Secher, administrerende direktør i Add Value og overordnet ansvarlig for Potential in Action-divisionen udtaler:

”Vi vælger at ansætte Tom som fast seniorkonsulent, fordi vi har set de resultater, han har skabt med vores unge målgruppe. Nogle af de talenter, vi møder gennem Potential in Action, har brug for særlig hjælp til at afdække deres specifikke personlige drive, kompetencer og værditilbud til en virksomhed. Her har Tom en stor force i kraft af hans aldrig svigtende vedholdenhed samt hans evne til konstruktivt at udfordre og udfolde et individuelt talent. Effekten er, at de nyuddannede kandidater for alvor bliver i stand til at skabe resultater hos deres kommende arbejdsgivere.”

Vi glæder os rigtig meget til at tage godt imod Tom som del af vores faste konsulentteam!

Interesseret i at høre mere?

Så kontakt kommunikationsansvarlig Ida Marie W. Vilbæk på iv@addvalue.dk. Fra den 1. marts kan du også kontakte Tom Johansen på +45 30 48 62 28 eller tjo@addvalue.dk.

Potential in Action inspirerer og udfordrer virksomhederne

Potential in Action bygger bro mellem visionære virksomheder og nyuddannede akademikere gennem målrettede caseforløb. Forløbene bringer ny viden og frisk talent ud i virksomhederne helt omkostningsfrit. Vi matcher nemlig virksomhederne med teams af ledige akademiske juniorkonsulenter, der løser en strategisk vigtig business case gennem ni ugers projektarbejde.

I den seneste tid har vi blandt andet haft et team fra Potential in Action ude hos Rold Storkro, hvor de har hjulpet med at generere, vurdere og udvikle idéer til lavsæsonsprodukter rettet mod erhvervslivet. På den måde har teamet været med til at inspirere og udfordre virksomheden – og det i en branche, som var helt ny for de fem akademikere. Kursuslex’ har skrevet en lille artikel om projektet hos Rold Storkro, som du kan læse her.

I løbet af foråret har vi blandt også haft teams placeret hos Siemens Gamesa, EnviDan, Danish Export Association, Djurslands Bank, TMPO og mange flere store og små virksomheder i Aarhus og Aalborg.

Vil du vide mere?

Du kan se de seneste cases her eller læse hvad virksomhederne siger om forløbet.

Du kan også kontakte Tanja Nørrelund Jensen på tj@addvalue.dk for at høre mere om Potential in Action.

”Uden erfaring fra en virksomhed er det svært at vide, hvordan man byder ind”

Kamilla Broegaard Knudsen er uddannet cand.mag. i litteraturhistorie og deltog i foråret 2017 på forløbet Potential in Action. Her var hun med til at løse en case for virksomheden BJ-Gear A/S – en virksomhed, hvor hun i dag er ansat som kommunikationsmedarbejder. Hun fortæller her om sine oplevelser under forløbet og om de erfaringer, hun har gjort sig som nyuddannet akademiker.

Jobsøgende

Jeg var fra start af meget åben over for alternative jobmuligheder

Som nyuddannet cand.mag. i litteraturhistorie var jeg helt fra start af meget åben over for, hvad jeg kunne ende med at arbejde som. Fra studietiden vidste jeg, at man selvfølgelig kunne ende med at lave noget meget fagnært, men at man også kunne ende i en helt anden stilling. Så jeg var som jobsøgende opmærksom på, at der var mange andre muligheder end dem, jeg umiddelbart kunne identificere ud fra min faghorisont – og dem ville jeg gerne prøve af. Men det er svært at realisere. Har man ikke været i en virksomhed, er det svært at vide, hvad man kan levere, og ikke mindst hvordan man skal italesætte sig selv som potentiel medarbejder.

“Har man ikke været i en virksomhed, er det svært at vide, hvad man kan levere, og ikke mindst hvordan man skal italesætte sig selv som potentiel medarbejder.”

Jeg lagde derfor ud med at søge job inden for et ret fagnært område, bl.a. inden for biblioteksverdenen, men også inden for kommunikationsbranchen. Især i forhold til sidstnævnte kunne jeg dog mærke, at jeg manglede mere konkret erfaring med specifikke opgaver og værktøjer.

Jeg var derfor godt i gang med at lede efter virksomhedspraktik, da jeg hørte om Potential in Action.

Muligheden for at løse en konkret case og have en daglig gang i en virksomhed

Det var Jobcenter Aarhus, der tippede mig om forløbet Potential in Action hos konsulenthuset Add Value. Her kunne man som nyuddannet akademiker blive sendt ud i et team og lave et konkret projekt hos en virksomhed. Det tiltalte mig meget, at man på den måde fik mulighed for at byde ind på en konkret case – og at man fik mulighed for at prøve at have sin daglige gang i en virksomhed.

Teamarbejde

Så jeg søgte om at komme med og fik heldigvis lov, selvom det betød, at vi startede en ekstra på holdet. Ud af de fire forskellige business cases valgte jeg den, der handlede om at afdække målgruppe og brugerbehov hos virksomheden BJ-Gear A/S i forbindelse med deres nye hjemmeside. Den lå tæt op af kommunikation og marketing, og jeg tænkte, at det godt kunne være der, drømmejobbet lå. Men min motivation var sådan set også bare at komme ud, være i gang og suge til mig.

Et lærerigt kig ind i virksomhedens forretningsgang og kultur

Efter to ugers introduktion ved Add Value blev vi sendt ud i virksomhederne i vores teams. Mødet med det private erhvervsliv fungerede rigtig godt for mig. Jeg lærte meget om, hvordan tingene grundlæggende foregik, det vil sige forretningsforståelse som fx indsigt i de forskellige afdelinger, forretningsgangen og virksomhedskulturen. Det opbygger man ikke automatisk på et humanistisk studie som mit, så det var enormt lærerigt.

“Jeg lærte meget om, hvordan tingene grundlæggende foregik, det vil sige forretningsforståelse som fx indsigt i de forskellige afdelinger, forretningsgangen og virksomhedskulturen. Det opbygger man ikke automatisk på et humanistisk studie som mit, så det var enormt lærerigt.”

Forretningsforståelse

Jeg fik også meget ud af at bruge mine faglige kompetencer på casen. Særligt i forhold til de personaer, vi konstruerede i arbejdet med målgruppen, samt i forhold til formidlingen af vores resultater til virksomheden. Opbygningen af troværdige karakterer, logiske fortællinger og formidling generelt er en stor del af litteraturhistorie. Jeg brugte også min erfaring med gruppearbejde fra studiet, ligesom vi havde fået nogle gode værktøjer til teamarbejde og projektkoordinering fra Add Value. Der trådte mine personlige kompetencer i karakter. Jeg begyndte at tage teten, når vi fremlagde, og skabte struktur og overblik. Det motiverede mig en del at prøve koordinatorrollen, og det var generelt meget motiverende at være ude i virksomheden.

Greb muligheden for at gå i dialog med medarbejderne og branchen

Hen mod slutningen af forløbet valgte virksomheden at ansætte mig, og jeg fik at vide, at de især havde lagt mærke til mit engagement, min ansvarsfølelse og min opsøgende og dialogskabende tilgang til medarbejderne. Jeg var nok god til at gribe muligheden for at være ude i virksomheden og synes selv, at det var sjovt at snakke med de ansatte om deres arbejde. Og så var der også bare god kemi mellem virksomheden og mig – min tilgang og adfærd passede godt ind i deres miljø og flade organisationsstruktur. Selvom min baggrund fra litteraturhistorie ikke lige er normen i en produktionsvirksomhed, der fremstiller gear og tandhjul.

“Min tilgang og adfærd passede godt ind i deres miljø og flade organisationsstruktur. Selvom min baggrund fra litteratur-historie ikke lige er normen i en produktionsvirksomhed, der fremstiller gear og tandhjul.”

Dialog

Trives med den flade organisationsstruktur – og med at fremstille noget konkret

Efter Potential in Action har jeg i første omgang arbejdet i BJ-Gears kvalitetsafdeling med at udarbejde en håndbog til deres ISO-certificeringer. Selvom det ligger fjernt fra litteraturhistorie, gik det blandt andet ud på at analysere kompleksitet, skabe struktur og kommunikere informationer – og det er jo oplagt for en akademiker. Efter det projekt sluttede, har jeg været i marketingafdelingen, hvor jeg blandt andet står for tekstproduktion og søgeordsoptimering. Så nu er jeg kommet lidt tættere på det formidlingsmæssige fra min studiebaggrund igen.

Arbejdsplads

En af de ting, jeg godt kan lide ved at være i virksomheden, er, at jeg får lov til at udvikle mig meget og byde ind på mange opgaver. Det trives jeg rigtigt godt med. Og så er det spændende at være i en produktionsvirksomhed. Det betyder, at man er en del af en værdikæde, hvor der skabes noget helt konkret – der kommer rent faktisk noget ud af døren. Det vidste jeg ikke førhen, ville gøre en forskel for mig, men det gør det. Så jeg savner ikke noget fra hverken de mere fagnære jobs eller fra studietiden, og jeg er glad for at være endt i en ansættelse, hvor der er så kort vej fra ide til handling.

“En af de ting, jeg godt kan lide ved at være i virksomheden, er, at jeg får lov til at udvikle mig meget og byde ind på mange opgaver. Det trives jeg rigtigt godt med. Og så er det spændende at være i en produktionsvirksomhed. Det betyder, at man er en del af en værdikæde, hvor der skabes noget helt konkret – der kommer rent faktisk noget ud af døren.”

 

Find en måde at afdække, hvilke jobs du virkelig skal gå efter

Hvis jeg skal komme med et godt råd til andre nyuddannede akademikere, vil jeg tage udgangspunkt i, at det for mig var vigtigt at få fundet ud af, hvilke stillinger jeg egentlig ville gå efter. Man kan som nyuddannet godt tænke, at det er en god idé at skyde med spredehagl. Man bliver også nemt fanget i primært at søge de fagnære stillinger – og uden viden om virksomhedernes virkelighed er det også svært at stille skarpt på, hvad man for alvor kan levere andre steder. Så mit råd vil være at finde ud af, hvilke jobs, det virkelig giver mening for dig at gå efter. Og så få noget praktisk erfaring, komme ud i en konkret virksomhed og opbygge dit CV i den retning.

Vil du informeres om næste holdstart?

Vælg din by og tilmeld dig information om næste holdstart her.

Målrettethed

Nye lokaler i Aalborg

Add Value har fået nye kontorlokaler på Fjordgade 8 i Aalborg. Herfra vil vi i første omgang drive vores forløb Potential in Action for nyuddannede akademikere, når vi senere på året starter hold op i samarbejde med Jobcenter Aalborg.

På længere sigt vil vi også udbyde vores øvrige services inden for rekruttering, karriererådgivning og medarbejderudvikling med lokale medarbejdere på den nye adresse.

Vi ser frem til at tage de nye lokaler i brug og glæder os til at udvide vores koncepter til Aalborg til glæde for vores nordjyske kunder.

Har du spørgsmål til vores lokaler i Aalborg?

Har du spørgsmål til vores nye lokaler i Aalborg eller lignende, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7010 1044 eller e-mail info@addvalue.dk.

 

Potential in Action kommer til Aalborg

Potential in Action kommer til Aalborg!

Add Value har indgået et samarbejde med Jobcenter Aalborg om at udvide vores succeshistorie Potential in Action, hvilket betyder, at Potential in Action kommer til Aalborg. I den forbindelse er vi i gang med at finde virksomheder i Aalborg og omegn, der er interesserede i at få et akademisk konsulentteam ud til 9 ugers dedikeret projektarbejde – helt omkostningsfrit.

Potential in Action er et samarbejde mellem Add Value og lokale jobcentre i Danmark, der bygger bro mellem nyuddannet akademisk arbejdskraft og det private erhvervsliv. Gennem målrettede caseforløb stifter virksomheder bekendtskab med fremtidens akademiske medarbejdere og ser deres kompetencer og energi in action.

Virksomheden får løst en udfordrende case, oplevet dynamik, udvidet adgangen til fremtidens arbejdskraft og set sin organisation med friske øjne. De nyuddannede får til gengæld erfaring, netværk og et styrket CV til brug i deres jobsøgning.

Interesseret i at deltage?

Ligger din virksomhed i Aalborg eller omegn, og kan I bruge 5 nyuddannede akademikere til 9 ugers selvstændigt arbejde på en case, I selv definerer? Så er vi meget interesserede i at høre fra jer.

Kravene er simple: I stiller med en spændende case, et arbejdsrum (fx et mødelokale) og en kontaktperson. Vi leverer et team, der matcher jeres behov. Teamet indgår i virksomheden på lige fod med andre ansatte, medbringer selv computere og er generelt selvkørende.

Kontakt konsulent Tanja Jensen på tj@addvalue.dk eller ring til os på 70 10 10 44 for at høre mere om muligheden for at deltage.

Vi forventer holdstart ultimo november og primo december 2017 for henholdsvis danske og internationale teams.