fbpx

Masterclassforløb  |  Dit personlige virtuelle lederskab

Et personligt fundament og de vigtigste værktøjer som virtuel leder

Har du svært ved at finde dit ståsted som virtuel leder? Har du brug for værktøjer til, hvordan du bedst leder dine medarbejdere online? Og har du behov for at lære det hurtigt og effektivt?


Fokus på personlig lederadfærd, kommunikation og engagement

På masterclassforløbet kommer vi blandt andet omkring emnet ’Virtuel ledelse’. Her giver vi dig værktøjer til, hvordan du bedst leder dine medarbejdere online. Udgangspunktet er din egen lederadfærd samt de mest effektfulde værktøjer til at lede og kommunikere virtuelt. Inkluderet er en individuel personprofilanalyse og et personligt online sparringsmøde. 

Effektiv masterclass, der sparer tid i din kalender

På kun tre intensive kursusdage klædes du godt på. Forløbet tages hjemmefra som et onlineforløb uden fysisk fremmøde. Du får maksimal viden på kort tid, da formen minimerer dit tidsforbrug, men samtidig støtter din læring, fordi du har tid til at træne det lærte på jobbet undervejs.

Praksisnær undervisning med fokus på at lære dig konkrete redskaber

Undervisningen foregår digitalt, men formidles stadig i realtid af en konsulent, og du indgår på et hold med andre deltagere. Undervisningen er praksisnær og tager afsæt i dine faktiske oplevelser, og den er baseret på øvelser og konkrete eksempler. Du får samtidig et personligt online sparringsmøde med fokus på dine egne udfordringer med i pakken! Det sikrer, at pointerne sidder fast bagefter, og at du også kan komme i gang selv.

Dit personlige virtuelle lederskab 


På vores online masterclassforløb ’Dit personlige virtuelle lederskab’ kommer vi blandt andet omkring emnet ’Virtuel ledelse’. Her giver vi dig værktøjer til, hvordan du bedst leder dine medarbejdere online. 

Forløbet tages hjemmefra som et onlineforløb uden fysisk fremmøde. Undervisningen foregår her digitalt, men den formidles stadig i realtid af en konsulent, og du indgår på et hold med andre deltagere. Der medfølger et personligt sparringsmøde, der afholdes online.

3 moduler giver dig de vigtigste redskaber

01

DET PERSONLIGE
VIRTUELLE LEDERSKAB

Nøglen til god ledelse ligger i selvindsigt og i refleksion over din egen adfærd og stil som leder. Derfor handler modul 1 handler om det personlige virtuelle lederskab og om, hvordan din egen tilgang til god ledelse er og kan se ud.

Du får viden om og værktøjer til at:

 • Øge din selvindsigt som leder
 • Bruge forskellige lederstile, bl.a. situationsbestemt ledelse
 • Forstå din egen lederprofil og -adfærd, bl.a. ud fra en personprofilanalyse
 • Udvikle dine styrker og håndtere dine barrierer som leder
 • Lede folk ved at få dem til at slutte op om et projekt og følge med dig
 • Bruge feedback, delegering og coaching målrettet over for dine medarbejdere
02

KOMMUNIKATION OG GENNEMSLAGSKRAFT ONLINE

For at skabe resultater som leder er det afgørende, at du kan kommunikere tydeligt og med gennemslagskraft. Modul 2 handler om at sikre, at dine budskaber når igennem, og om hvordan du kan skabe effektivitet og engagement med kommunikation.

Du får viden om og værktøjer til at:

 • Levere et tydeligt og præcist budskab
 • Fremstå autentisk, klar, fokuseret og personlig i din kommunikation
 • Bruge verbal og nonverbal kommunikation
 • Udøve aktiv lytning og bruge de informationer, du får
 • Anvende feedback og spørgeteknik over for dine medarbejdere
 • Kommunikere med gennemslagskraft og fremme konkrete handlinger
03

KONFLIKTHÅNDTERING OG SVÆRE SAMTALER ONLINE

Som leder kommer du til at stå med konflikter og svære samtaler med medarbejderne eller mellem dem. Formålet med modul 3 er at klæde dig på, så du kan bruge konflikter konstruktivt til at tænke nyt samt skabe grundlag for trivsel – for medarbejderne og dig selv.

Du får viden om og værktøjer til at:

 • Skelne mellem forskellige typer af konflikter
 • Afdække årsagerne til uenigheder med og mellem andre mennesker
 • Forstå konfliktoptrapning og -nedtrapning
 • Bruge forskellige konfliktløsningsmodeller og -redskaber
 • Håndtere svære samtaler
 • Gennemføre adfærdskorrigerende samtaler

Anbefalinger af kurset


 • Nicoline Bech

  Forsikringsrådgiver, Tryg Forsikring
  ”Det har været meget lærerigt for mig at deltage. Ikke nok med, at jeg har lært visse værktøjer, så er jeg også blevet enormt klog på mig selv og på, hvordan jeg kan tilpasse min kommunikation til modtageren, sådan at budskabet trænger igennem. Jeg fandt undervisningsformen meget inspirerende og levende – kurset får mine varmeste anbefalinger!”
 • Jonas Lindgaard

  Rådgiver, Sparekassen Kronjylland
  ”Et fedt forløb, hvor teori og praksis kombineres, og hvor man på selve kursusdagene får lov at afprøve forskellige teorier på hinanden. Med mig fra kurset tager jeg særligt bevidstheden om, hvordan og hvornår man kan bruge forskellige lederstile, samt hvordan det påvirker medarbejderne i forskellige situationer. Jeg vil klart anbefale forløbet til andre.”
 • Andreas Schack

  Teamleder, Salling Group
  ”Det var et godt kursus med en god balance mellem teori og gruppearbejde. Man fik meget relevant viden i løbet af modulerne, som man så kunne arbejde med indtil næste kursusdag. Helt konkret har jeg fået en bedre forståelse for situationsbestemt ledelse på kurset, som jeg tager med mig videre. Kurset kan anbefales!”
 • Claus Brinks

  Business Unit Manager, S. A. Christensen & Co.
  ”Et godt og inspirerende kursus, som jeg vil anbefale til andre ledere. Særligt personprofiltesten og undervisningen i situationsbestemt ledelse og coaching var lærerig. Jeg vil tage værktøjerne, netværket og mit forbedrede kendskab til mig selv med ud i min hverdag som leder.”
 • Kristian Langhorn

  Projektleder
  ”Jeg vil anbefale kurset til andre ledere – det er meget effektivt i forhold til de tre emner, der behandles, og underviserne er dygtige. Forløbet har givet mig en bedre forståelse for situationsbestemt ledelse i praksis samt en forståelse for vigtigheden af at involvere kollegerne i det daglige. Derudover har det været interessant at få indblik i, hvordan man kan arbejde med lederudvikling generelt.”
 • Mie Siim

  Skadechef, Tryg
  ”Jeg har fået en masse selvindsigt og kommunikationsværktøjer med mig fra kurset. I det hele taget gav forløbet en god grundviden, som jeg tænker, det er nyttigt at have som leder i alle ledelseslag. Det kan anbefales!”
 • Henning Løvstad

  Project Manager, Improvento
  ”En øjenåbner, der giver indsigt og gode værktøjer, som umiddelbart kan bruges i hverdagen. For mig var særligt undervisningen i ledelsesstil, kommunikation, samtaler og konfliktløsning vigtige. Det var også fedt at møde andre ledere og dele oplevelser og erfaring på kurset!”
 • Signe Holste

  Head of External Relations & Event Management, CA a-kasse
  “Et kursus med mange brugbare værktøjer, som jeg kan tage med mig ud i mit job. Der var en rigtig god gruppedynamik på holdet, der gjorde oplevelsen fed, og så var der godt med konkrete cases og øvelser, som man kan overføre direkte til dagligdagen. Det kan anbefales!”
 • Lonnie Boe Pedersen

  Indehaver, LBP Strength & Fitness
  ”Kurset giver selvindsigt i ens egen ledelsesstil og værktøjer til at udvikle den. Jeg vil gerne anbefale det til andre, særligt hvis man har brug for viden om og redskaber til bedre kommunikation som leder, herunder hvordan kommunikation påvirker og rammer andre.”
 • Mads Rune Holdgaard Halvorsen

  Udviklingskonsulent, Hoffensetz & Halvorsen
  ”Det var et rigtig godt kursus, hvor jeg oplevede en stærk faglighed. Jeg gik derfra med en større indsigt i mig selv og en viden om, hvordan jeg håndterer konflikter og svære samtaler – noget, jeg allerede har taget i brug i praksis. Det gør især en forskel for, hvordan jeg indgår i relationer og arbejder med ledelse. Jeg vil anbefale det til andre.”
 • Marianne Christensen

  Teamleder for Internt Salg, Eico
  ”Kurset gav mig langt mere, end jeg havde forventet. Jeg blev opmærksom på, at jeg skal huske at kigge indad og blive bedre til at rose folk, for det de er. Jeg var også meget glad for det individuelle sparringsmøde, hvor jeg fik personlig sparring på min ledelse. Alt i alt et super godt forløb.”
 • Jacob Flintholm

  Salgschef, Aalborg Håndbold
  ”For mig var kurset indholdsrigt, lærerigt og udviklende, og jeg gik derfra med et stort udbytte. Jeg blev opmærksom på, at jeg skal tage større ansvar for min egen udvikling og de mål, jeg har, samt for måden jeg agerer over for min chef.”
 • Erik Laursen

  Teknisk Serviceleder, Tornhøjskolen
  ”Kurset var rigtig godt, og jeg vil gerne anbefale det til andre. Det var meget professionelt og gav en masse indsigt, som jeg tager med mig videre i min hverdag som leder.”
 • Jørgen Emil Holm-Hansen

  Salgsdirektør i Tryg Forsikring og chef til deltagere på kurset
  ”De to souschefer, som vi har haft med på kurset, har begge fået rigtigt meget ud af det. Deres egne chefer har bemærket en tydelig adfærdsændring hos dem efterfølgende, især har deres kommunikation udviklet sig positivt. De er blevet langt bedre til at lytte og forstå andre persontyper, når de er i en ledelsesrolle, og det har en effekt i deres dagligdag. Kurset kan anbefales!”
 • Thomas Almfort

  Distriktschef i T. Hansen Gruppen og chef til deltager på kurset
  ”Jeg vil helt sikkert gerne sende ledere afsted på kurset igen. Vores deltager har fået en helt anden tilgang til ledelse, særligt når det kommer til kommunikation og forståelse for forskellige sammenhænge. Det har også gjort mit eget job markant lettere, så der er virkeligt noget at hente med kurset for både deltageren og deres chef.”
 • René Høll

  Projektleder, Bravida

  ”God blanding af brugbare redskaber – alt i alt en engagerende, inspirerende og lærerig oplevelse med megen dialog. Med mig fra kurset tager jeg en bevidsthed om, hvor jeg skal fokusere i min personlige ledelse, særligt hvilke emner jeg har behov for at mestre. Anbefalelsesværdigt kursus, som jeg vil huske på, når der bliver talt uddannelse i min virksomhed.”

 • Lasse Tranekjær Leed

  HR Business Partner, Ole Larsen Transport

  ”Kurset gav et godt indblik i nogle hverdagsnære ledelsesværktøjer samt en forståelse for forskellige medarbejdere og mennesketyper. Jeg vil anbefale det til andre, som ønsker værktøjer til konkrete situationer, eller som har behov for at arbejde med, hvordan ikke blot alle medarbejdere, men også alle ledere er forskellige størrelser.”

 • Kim Sørensen

  Projektleder, Nordfyns Kommune

  ”Inspirerende undervisere, som gav mig grobund for personlig refleksion og gjorde mig bevidst om de ledelsesmæssige greb, jeg bruger. For mig fungerede kurset som et supergodt genbesøg af en række forskellige temaer i ledelse – det kan anbefales!”

 • Gitte Hedemann Petersen

  Travel Manager, Stibo

  ”Det fungerede rigtig godt, at man havde en kursusdag per måned. På den måde fik man gode indspark, men også tid til at arbejde videre med dem hjemme. Kurset var desuden meget fint planlagt med et godt skift mellem teori og praktiske opgaver samt gode dybdegående tests med efterfølgende analyser.”


Du finder flere evalueringer og kundecases på Finduddannelse.dk.

Praktiske oplysninger


Målgruppe
Kurset er åbent for alle i en lederstilling.

Moduler og kursusdage
Kurset forløber over tre kursusmoduler, der varer én dag hver med undervisning fra kl. 9-16. De tre kursusdage er fordelt sådan, at du kan træne det lærte på dit job mellem modulerne.

Undervisningsform
Undervisningen foregår digitalt, men formidles stadig i realtid af en konsulent, og du indgår på et hold med andre deltagere. Undervisningen er praksisnær og tager afsæt i dine faktiske oplevelser, og den er baseret på øvelser og konkrete eksempler. Du vil få præsenteret de vigtigste tilgange og teknikker og blive aktiveret gennem øvelser og diskussioner. Du får mulighed for at vende egne udfordringer og vidensdele med andre deltagere.

Kurset afsluttes med et kursusbevis.

Personprofilanalyse
Forud for kurset tager du en online personprofilanalyse.

Personligt sparringsmøde
På forløbet indgår et personligt online sparringsmøde, hvor du vender dine ledelsesmæssige udfordringer med en erfaren leder og coach. Du vil få mulighed for at fortsætte den personlige sparring efter kurset.

Pris og tilmelding
Prisen for hele kurset er 5.995,- per person ekskl. moms. Prisen inkluderer både personprofilanalyse og et online sparringsmøde.

 

Underviser


Gitte Astrup Melgaard

Professionel erhvervscoach og personlig træner samt ekspert inden for Leadership & Management, HR og organisationsudvikling

Gitte Astrup Melgaard er en erfaren underviser og erhvervscoach, der kombinerer overblik over tilgange og værktøjer med praksisnære øvelser og aktiv læring. Gitte arbejder også som seniorkonsulent med opgaver inden for blandt andet strategisk og taktisk ledelsesrådgivning, Executive Search og individuel ledersparring, hvor hun trækker på sine mange års erfaring som leder og rådgiver.

Gitte er den ansvarshavende underviser på vores Effektive Lederforløb.

 

Tilmelding


Hør mere om næste holdstart

Internt kursus i virksomheden

Kurset fås også som internt kursus, der skræddersys til jer og afholdes internt i virksomheden. Kontakt os for at høre mere.

Kontakt


Kristoffer Kudsk

Konsulent

E-mail: kk@tangegruppen.dk
Tlf.: +45 28 60 11 70

Kontakt os


Thomas Secher

Administrerende Direktør

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf: +45 20 88 72 81

Tilmeld dig og følg med

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tange Gruppens nyhedsbrev for at følge med i vores viden og aktiviteter i Add Value og de andre divisioner.

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA